adresa: TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o., Štrková 25 010 09 Žilina, Slovenská republika
tel/fax: +421/41/5626728
mobil: 0911 939 550, 0903 555 142
em@il: tlaksystem@tlaksystem.sk
obchodné oddelenie: obchod@tlaksystem.sk
Úvod| Kontakt| Cenník| Projekty|
Produkty |


 
 

Predstavenie spoločnosti

Na Slovenskom trhu pôsobíme v oblasti vyhradených tlakových zariadení už od roku 1992. Neustálym rozširovaním našej činnosti a tým aj radov našich zákazníkov sme sa postupne transformovali na firmu, ktorá komplexne zabezpečuje dodávky vyhradených tlakových zariadení ich príslušenstva a armatúr.Dlhoročné skúsenosti v odvetví a odborná kvalifikovanosť pracovníkov sú základom pre zabezpečenie včasných dodávok v požadovanej kvalite s dlhoročnou zárukou.Na základe Vašich požiadaviek Vám navrhneme najvhodnejšie zariadenia pre dodávku tepla, teplej úžitkovej vody, či iných druhov energií a médií.K uvedeným zariadeniam poskytujeme technickú dokumentáciu podľa platných STN, výkresy, pevnostné, tepelné a hydraulické výpočty, revízie, opravy a servis.Veríme, že ak sa rozhodnete pre spoluprácu s našou firmou, získate tak pružného a spoľahlivého partnera na dlhodobú a vzájomne výhodnú spoluprácu.
 


V rámci štandartných výrobkov Vám ponúkame:
 1. výmenníky tepla
 2. akumulačné nádoby
 3. zásobníkové ohrievače vody
 4. tlakové nádoby
 5. beztlakové nádoby
 6. špeciálne zariadenia (atipy), ktoré sú určené pre použitie v chemickom, potravinárskom, celulózo-papierenskom, drevospracujúcom, stavebnom a plynárenskom priemysle
 7. kompaktné objektové odovzdávacie stanice KOOS
 8. náhradné výhrevné vložky
Ponúkame Vám nasledovné služby:
 1. projekcia a výstavba výmenníkových staníc, kotolní, vodární a kompresorových staníc
 2. revízie ( odborné prehliadky) tlakových nádob, potrubných rozvodov a kotlov, podľa platných STN v súlade s predpismi Technickej Inšpekcie SR, Banského úradu a ŽSR
 3. METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO
  1. nedeštruktívne merania hrúbok kovových materiálov (korózne úbytky), zisťovanie defektoskopických vád, vrátane pevnostných výpočtov a vyhodnotení záznamov,
  2. kalibračné skúšky tlakomerov vrátane skúšobných protokolov,
  3. repasie a nastavovanie poistných ventilov vrátane skúšobných protokolov
 4. VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD- kúrenie, voda , plyn, priemyselné armatúry
 
 

 

(c) Copyright 2002 TLAKSYSTÉM