adresa: TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o., Štrková 25 010 09 Žilina, Slovenská republika
tel/fax: +421/41/5626728
mobil: 0911 939 550, 0903 555 142
em@il: tlaksystem@tlaksystem.sk
obchodné oddelenie: obchod@tlaksystem.sk
Úvod| Kontakt| Cenník| Projekty|
Produkty |


 

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Miesto realizácie projektu: TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o., Štrková 25B, 010 09 Žilina
Názov projektu: Inovácia výroby tlakových nádob
Stručný opis projektu: Zavedením,inovatívnej technológie do technologického procesu spoločnosti,TLAKSYSTÉM-KOMPAKT, s.r.o. v oblasti automatizovaného obrábania a zvárania,komponentov pre výrobu tlakových nádob došlo k rastu tržieb a pridanej hodnoty,spoločnosti. Vďaka reallizácii projektu sa vytvorili dve nové pracovné miesta pričom obidve miesta boli obsadené zamestnancami z radov znevýhodnených,skupín
uchádzačov.
Názov a sídlo prijímateľ: TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o., Štrková 25B, 010 09 Žilina
Dátum začatia realizácie projektu: 04/2015
Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2015
Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu : Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení : Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk,www.opkahr.sk,www.siea.gov.sk
Výšku poskytnutého príspevku: 145 320.-,€
Fotodokumentácia,realizácie aktivít,výsledkov projektu :
Stav pred realizáciou:
Stav po realzácií:
 
 

 

(c) Copyright 2002 TLAKSYSTÉM